Júlia Sellers - myšlenky

06.01.2017 13:44

S laskavým dovolením autorky Júlie Sellers:

 

  • Každý deň ktorý nie je prežitý srdcom je premárnený.

 

  • Existuje len večné a nekonečné Tu a Teraz alebo kľúč lásky k otvoreniu večnej prítomnosti.

 

  • Aby si mohol žiť plnohodnotný život, zabudni na minulosť a nevyhľadávaj budúcnosť. Ži Tu a Teraz.

 

  • Neviaž sa na nič a na nikoho okrem Lásky. Nebuď závislý na nikom a na ničom okrem Lásky.

 

  • Meno najbohatšej osoby na svete je Láska.

 

  • Duševná studňa v žiarivej tme srdca ukrýva tajomstvo:

Prvotný zdroj a teda Stvoriteľ je najväčší básnik a zároveň aj najmenej poznaný autor, maliar, hudobný skladateľ a sochár v jednej osobe.
Láska Ti nedá to, čo od nej očakávaš. Môžeš si však byť istý, že Ti dá to, čo je pre Teba v danej chvíli a teda aj do budúcnosti najlepšie.
Všetko čo sa stalo, čo sa má stať a čo sa stane sa deje v mene lásky.
Keď sa vyprázdňujem z mojej vlastnej energie tým, že pomáham iným, napĺňam sa energiou nezištnej a všadeprítomnej lásky. Koľko miniem na iných v mene lásky, toľko dostanem niekoľkonásobne späť, z ešte vrúcnejšej lásky.
Misia človeka na modrej planéte je spoznávať citom, teda srdcom, ako aj spoznávať do hĺbky a teda pravdivo. Lebo tajomstvo pravdy sa vždy ukrýva v tej najvyššej hĺbke srdca a teda v žiarivej tme. Toto tajomstvo poznal dôverne každý z nás ešte predtým, ako šnúra nášho života odstrihla sa od života v oceáne objatia našej matky. Avšak po prvom nádychu do svetlotmy nášho sveta každý z nás toto tajomstvo dokonale zabudol.
Intimita srdca má korene v láske, láska má korene v cite, cit pravej lásky je cit osvietenia, pričom svetlo tohto osvietenia Ťa milosrdne, s odpustením a vďačne šteklí po srdci a už nikdy Ťa neopustí. Toto šteklenie Ti dodá celoživotný smiech.
Ak chcete, aby aj Vás smiech sprevádzal po celý život, ponorte sa do žiarivej tmy na samom dne duševnej studne Vášho srdca a srdca Vášho bližného. Spojte dve studne v jedno.
Lebo kto v studni hľadá, ten nájde.
Kto klope, tomu otvoria.
Kto počuje, ten aj uvidí.
Ale kto neuvidí, ten nech uverí.

 

  • Prvotné oko je srdce

To, čo sa deje okolo nás v poslednej dobe, vnímam ako útok na citovú databázu ľudí. Ľudia ako predstavitelia živej hmoty, teda biohmoty, sú majiteľmi jedinečného pokladu ukrytého hlboko v ich vnútri. Je to schopnosť produkcie citovej vibrácie, ktorá sa nazýva nezištnou láskou a ktorá pôsobí ako absolútna všefrekvencia. Táto vibrácia je niečo, čo iné subjekty vrátane mnohých druhov mimozemských civilizácií požierajú ako svoju potravu vo forme energie. Ľudia, držte si lásku vo svojom vnútri a nakladajte s ňou rozumne.
Nenechávajte svoje city napospas neviditeľným entitám, vrátane ľudských upírov. Nedávajte svoju nenásilnú silu a nežnú autoritu ktorou láska je a na ktorú máte právo od narodenia, iným, aby ju zneužívali. Obráťte svoju lásku dovnútra a vybudujte pomocou jej energie svoje nové JA, svoje vlastné znovuzrodenie, svoje "SOM TEN KTO SOM, LEBO SOM LÁSKA".
Tolerancia je základ, pretože každý vidí inak. Bez pozorovateľa neexistuje nič, iba vákuum, ale každý pozorovateľ má iné oko. Prvotné oko, ktoré sídli vo vnútri našej hrude, je však rovnaké - je to cit a srdce. To ono udáva oku, čo a ako vidieť. Vidím tak, ako cítim. Každý cíti inak a preto každý aj inak vidí. Aj z toho dôvodu je potrebná tolerancia k ľuďom, ktorí vidia inak ako ja.

 

  • Hlas srdce:

Keď človek stratí schopnosť počuť vonkajším uchom, dostane schopnosť počúvať svoj vnútorný hlas. Toto vnútorné ucho, ktoré ma svoje sídlo priamo v strede srdca a ktoré ho vedie na cestu do vnútra seba samého, začne naslúchať neviditeľným tónom a nepočuteľným obrazom postupne. Po malých krôčikoch sa bude batoliť cez cievy srdca, aby sa čo najviac naučilo a čo najviac si vypočulo slová citu zvaného láska. Lebo pieseň srdca je pieseň piesní a pieseň lásky zároveň. Vnútorné ucho sa k Tebe prihovára formou hudby. Jej noty píše samotný prvotný zdroj, teda zdroj, ktorý bol na počiatku cesty, na jej konci a zároveň aj v jej strede. Tieto tri body fyzickej dimenzie majú schopnosť vytvoriť jednotu skrze harmóniu a pokoj. Tri v jednom a jedno v troch je základ pochopenia fungovania nášho tela a jeho ostatných dvoch zložiek, teda duše ako lásky a ducha ako jej perfektnej myšlienky ústiacej do najvyššej múdrosti.
Myšlienka je svätá iba vtedy ak bola pokrstená vodou, čo znamená citom a láskou. To je jej základný a teda prvotný stupeň vývoja. Druhý stupeň vývoja myšlienky je skrze emóciu. Tretí a zároveň posledný stupeň vývoja myšlienky je cez jej Ducha a teda skrze symbol krvi. Keď si v polovičke cesty, nie si ani hore ani dolu. Pravá láska nie je ani hore ani dolu. Je v strede, je vo večnosti, je na začiatku a na konci zároveň, lebo to je pravá nepoznaná večnosť. Pravá láska je alfa a omega. Ona vytvára neutrálny stred, ktorý jediný je schopný dať človeku pokoj, vyrovnanie a harmóniu. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva.

 

  • Frekvence: 

Milí priatelia, posielam niekoľko mojich myšlienok na dnešný letný augustový večer, ak sa nudíte. Ďakujem a prajem všetkým len to naj, naj, naj. Veda a náboženstvo. Rozdiel medzi vedou a náboženstvom je v tom, že veda sa nedá precítiť a náboženstvo sa nedá vysvetliť logicky. Náboženstvo je založené na viere a pravá viera sa nedá pojať myšlienkami ani rozumom. Naopak, veda je založená na logike a rozume a nedá sa precítiť citom. Tieto dva komplementárne protiklady však treba zlúčiť. Teda pokiaľ náboženstvo nebude okrem citu pochopené aj rozumom a naopak veda nebude pochopená okrem rozumu aj citom, nikdy nedôjdu k pravému osvieteniu rozumu a srdca, čiže mysle a duše. V pravde sú protiklady. Aby si pochopil pravdu musíš najskôr pochopiť, že protiklady sú jedno a to isté a že majú spoločný základ. Keď zjednotíš protiklady a budeš ich vnímať ako dve strany jednej mince, urobíš veľký krok ku pravde. Slovo ako tichá melódia. Hovorí sa, že Matka je pannou, lebo bez muža porodila vtelené slovo. Slovo, a s ním celá história vývoja Adama ako prvého človeka, sa vtelilo do srdca. A jeho vibrácia sa vtlačila do tela ako melódia do ticha. Najvyšší zostúpil najnižšie, aby pozdvihol človeka zo spodiny hriechu do výšky lásky. Stvoriteľ ako prvotný zdroj. Stvoriteľ ako prvotný zdroj hrá na píšťaľke ľudského vývoja od počiatku konca až do konca počiatku. Pod jej taktovkou tancujú všetci: kameň, minerál, diamant, rastlina, strom, zviera aj človek. Dokonca aj anjeli. Hudba z tejto píšťaľky vypúšťa totiž pravé, nefalošné tóny. Sú to tóny perfekcie, ktoré jediné dokážu doviesť človeka tam, kam patrí. A to je domov. Domov, s úctou a rešpektom, ktorý mu patrí a s láskou, na ktorú má od narodenia právo. Ak však človek tancuje po svojom, alebo podľa píšťaľky hada, stratí sa v hmle temného včerajšku, kde svetlý zajtrajšok poslal na rozlúčku už len chladný bozk smrti. Tak čo človeče? Aj Ty zapredal si svoje uši hriešnym tónom zmije?

 

  • SLZY

Milí priatelia, Práve som dopísala úvahu o treste v našom živote, ale aj o sile vody, ktorá sa nachádza v slze. Voda v slze, je silnejšia ako voda v oceáne počas hurikánu. Mimochodom fotka uverejnena nižšie zobrazuje Atlantický oceán počas slabého hurikánu v Ocean City na východnom pobreži USA. Fotku urobil nedávno člen mojej rodiny:) Tak čo, je vodná vlna odpustenia, ktorá sa nachádza v slze skutočne silnejšia ako vlny oceánu počas hurikánu? 

LEBO BOH TAK MILOVAL ČLOVEKA, ŽE UVALIL NA NEHO SPÁSU TRESTU. ALEBO TREST AKO VYKÚPENIE Z HMOTY HRIECHU. Láska sa k Tebe prihovára slzami. Nie slovami. Ani krikom. Slzy sú mocnejšie, aj keď plachosťou a pokorou obmývané. Voda slzy má však silu oceánov. Vlna odpustenia vo forme slzy. Vlna oceánu vo forme hurikánu. Ktorá väčšiu silu má? Mŕtve ticho zabodlo sa do srdca vyhasnutého hriechom. Pritom stačilo tak málo. Zažať horúcu iskru večnej lásky, čo vzplanula by ohňom studenej nádeje. Darmo. Niekto kraľuje silou meča, iný zase silou láskou. Keď nevypovieš ani slovom, ani nenapíšeš na papier, precíť silou zvnútra. Lebo to, čo precítené je, ja vypovedané dychom bez slov. Pokiaľ neochutnáš srdcom, nedotýkaj sa jedla. Lebo skúškou srdca prejde aj horká žlč. Čo ako otrava nie na myši, ale na ľudí číha za hranicou Tvojho vlastného tieňa. Keď suché slzy premeníš na mokré, a plytkosť Ega na hĺbku srdca, potopa ani sucho už nehrozí. Sen je život v budúcnosti. Keď snívaš, žiješ budúcnosť odzadu. Preto neboj sa snívať s otvorenými očami, veď snílkom patrí svet a spása. Aj bláznom. Iba oni totiž veria, že skutočný vrch hory dosiahneš na rovine, skutočná hĺbka je na povrchu a skutočný pád je vzlet. Lebo Boh tak miloval človeka, že uvalil na neho spásu trestu. Trest ako vykúpenie z hmoty.

 

Zpět