Přednáška Julia Sellers

29.04.2017 10:00

Oáza poznání, 29.4.2017 od 10.00. Přihláška a podrobnosti na www.oazapoznani.cz

 

 

Chcete vedieť aké to je existovať mimo tela?

Odpoveď na túto otázku Vám dá prednáška Džuli Sellers:


 
ŽIVOT MIMO TELO.


Džuli je autorkou knihy "Videl som to zajtra" Témy prednášky:

- vedecké teórie vysvetľujúce podstatu mimotelových zážitkov
- čo všetko sa dá mimo tela vidieť, úryvky z denníka lektorky o potulkách
 
a výstupoch mimo tela
- sú mimotelové zážitky nebezpečné a dajú sa naučiť?
- využitie mimotelových zážitkov pre širšie dobro,  zneužitie mimotelových zážitkov na špionáž
- mimotelové zážitky, telepatia a jasnozrivosť
- diaľkové nazeranie „Remote viewing“ ako nová
 vedná disciplína založená na mimozmyslovom vnímaní

- človek dokáže ovplyvňovať vlastnú budúcnosť na kvantovej úrovni, riziká s tým spojené
- veda a náboženstvo je vyjadrenie tej istej pravdy len v inej forme
-zvuk a svetlo ako vibrácia a oscilácia a ich vzťah a vzájomné pôsobenie
- city a pocity, nie emócie a myšlienky, sú stavebnou jednotkou materializácie a zhmotňovania
- prečo liečenie svetlom niekedy nepomáha, ale liečenie zvukom

ako základným atribútom citu a pocitu áno
- tichý zvuk ako základný atribút citu je liečivý
- je nebezpečné ovplyvňovať budúcnosť na kvantovej úrovni?
- všefrekvencia tkz. nezištnej lásky a dosiahnutie čo najvyššieho stupňa nezištnej lásky 
ako podstata života na našej planéte
- výživa vo forme dýchania za účasti slnečnej energie a morskej vody 
(tkz. dýchanie prány) ako základ náhrady za stravu vo forme jedla (produkcia v tele tkz. živej vody, ktorá ma iný vzorec a zloženie ako obyčajná voda)
- človek ako pyramída, vyžarovanie biofotónov z ľudského tela do prostredia a ich účinok
- samoliečenie vo forme vyžarovania biofotónov a ľudských sĺz 
rozpúšťa tmavé a husté energetické bloky tkz. karmy
- nezištná láska a neustále odpúšťanie ako základ ochrany 
a rozpúšťania negatívnej karmy


viac o autorke a lektorke:
 
www.juliasellers.sk

Zpět