Slovenskí a českí respondenti v prieskume americkej nadácie FREE o kontaktoch s mimozemskými civilizáciami.

31.07.2018 18:56

Čo hovoria Slováci a Češi o svojich kontaktoch s mimozemskými civilizáciami?

V januári roku 2017 pod záštitou americkej nadácie FREE (jej zakladateľom bol Edgar Mitchell- člen legendárnej misie na mesiac Apollo 14) spustila jej spolupracovníčka Júlia Sellers na Slovensku a v ČR prieskum zameraný na kontakty s mimozemskými civilizáciami. Prieskum, ktorý zostavila nadácia FREE pozostáva z viac ako 500 otázok, ktoré sú preložené do viacerých jazykov.   

Prieskumu FREE SR-ČR sa ku dnešnému dňu zúčastnilo 80 respondentov, ktorí tvrdia, že majú kontakt s entitami mimo Zeme. Cieľom prieskumu FREE pre oblasť SR-ČR bolo zhromaždiť základné informácie od jednotlivcov, ktorí nejakým spôsobom zažili kontakt s UFO, ET, alebo mimozemskou civilizáciou, respektíve majú pocit, že s mimozemskými civilizáciami nejakým spôsobom komunikujú. Mimozemské civilizácie sa v prieskume nazývajú tzv. Non human intelligence (NHI), teda inteligencie iného ako zemského-ľudského pôvodu. Výraz NHI tak vytlačil a postupne nahradil dlho zaužívaný výraz ET.   

Výsledky prieskumu majú viac ako 500 strán, v rámci ktorých sa odpovede nachádzajú v percentuálnych farebných grafoch a tabuľkách pre lepšiu orientáciu.  

Z odpovedí na viac ako 500 otázok vyberáme nasledovné útržky:  

 • Českí a slovenskí respondenti majú najviac kontaktov so Šedivými (Greys) a ľudsky vyzerajúcimi entitami (Human looking entities) 
 • 15 respondentov si pamätá, že sa rámci svojich zážitkov s NHI nachádzali na palube kozmickej lode, z toho 13 malo nejakým spôsobom kontakt s predstaviteľom mimozemskej inteligencie 
 • 4 respondenti prešli obhliadkou kozmickej lode 
 • 6tim respondentom bol vysvetlený dôvod, prečo boli na palubu lode vzatí 
 • 14 respodnetov zažilo počas svojich kontaktov fenomén tzv. distorcie času (čas pre nich plynul úplne iným spôsobom ako zvyčajne) 
 • 22 respondentov malo zážitok s mimozemskou entitou v rámci ktorého sa nenachádzali v trojdimenzionálnom priestore, ako napr. na Zemi, na inej planéte, na mimozemskej kozmickej lodi, ale namiesto toho vnímali samého seba, ako sa nachádzajú v realite, ktorá pripomínala realitu matrixu. Z toho väčšina sa v rámci Matrixu stretla s ľudsky vyzerajúcimi entitami, vysokými, ale aj nízkymi Šedivými (short and tall greys) a inými druhmi NHI. 
 • 9 respondentov v čase keď zažili kontakt mali vedomie oddelené od tela 
 • 9 respondentov sa v čase keď zažili kontakt nenachádzalo v rámci svojho fyzického tela 
 • 16 respondentov vyjadrilo názor, že ich zážitky s mimozemskými civilizáciami sa uskutočnili z toho dôvodu, aby im bolo ukázané, že existujú obrovské kozmické sily, ktoré ovplyvňujú naše životy a že v tomto zohrávajú svoju úlohu aj mimozemské civilizácie (predstavitelia) 
 • 16 respondentov je toho názoru, že súčasťou ich misie na Zemi, je informovať (ostatných) o tom, čo sa dozvedeli v rámci svojich kontaktov s mimozemskými civilizáciami a tým je šírenie lásky všetkým ľuďom navôkol 
 • 8 respondentov tvrdí, že manželka (manžel) zažili kontakty s NHI v ich prítomnosti 
 • 11 respondentov zažilo únos mimozemských civilizácií v rámci ktorého bol unesený účastník počas únosu pri plnom vedomí a spolupracoval s únoscami - predstaviteľmi mimozemskej civilizácie - do najvyššej miery 

V prílohe vo forme grafov a tabuliek uvádzame vekovú kategóriu respondentov, pohlavie, rasu, krajinu a v prípade, že sa vyskytli aj paranormálne zážitky rodinných príslušníkov. V súvislosti s témou kontaktov s tzv. NHI (mimozemskými inteligenciami) by sme radi upozornili na to, že vedecká komunita zaoberajúca sa duchovno transformačnými zážitkami a transpersonálnou psychológiou, nepokladá kontakty s mimozemskými civilizáciami za príznak duševnej choroby. Vysvetľuje ich ako súčasť tzv. duchovných problémov (spiritual problems) v rámci duchovného vývoja jednotlivca. Duchovné problémy sú v najnovšej verzii amerického manuálu mentálnych chorôb DSM -5 vylúčené zo zoznamu mentálnych chorôb (pre viac info o duchovných problémoch v rámci duchovného vývoja viď slovenskú sekciu medzinárodnej organizácie ISEN: https://www.spiritualemergencenetwork.org/slovakia).   

Pripomíname tiež, že prieskumu sa mohli zúčastniť iba respondenti s priamymi vedomými zážitkami s mimozemskými inteligenciami, ktoré vylučujú zážitky pod hypnózou, regresiou, pod vplyvom drog alebo iných tzv. alterovaných stavov vedomia.    

 

O nadácii FREE:   

Nadácia FREE bola založená už zosnulým americkým astronautom a ufológom Edgarom Mitchellom, ktorého mnohí určite poznáte ako priameho účastníka misie na mesiac pod názvom „Apollo 14“. Nadáciu ďalej spoluzakladali doktor Rudy Schild (bývalý profesor astrofyziky na Harvardskej univerzite), austrálska vedkyňa a expertka na kontakty s mimozemskými civilizáciami Mary Rodwell a advokát Rey Hernandez, ktorý osobne zažil prvý kontakt s mimozemskými civilizáciami v roku 2012. Členom tímu je aj Robert Davis, bývalý profesor neurológie na New Yorskej Univerzite, ktorý nedávno vydal knihu o zážitkoch blízko smrti a posmrtnom živote.  

Nadácia FREE bola založená s cieľom uľahčiť výskum "tzv. kontaktných skúseností alebo kontaktov s mimoľudskými mimozemskými inteligentnými bytosťami" (ET kontakt) spojených s UFO a iných paranormálnych aktivít postavených na pevných vedeckých základoch.   

Výskumný výbor FREE pozostáva z vyváženého interdisciplinárneho členstva, ktoré zahŕňa vedcov akademikov, profesionálov z odboru psychológie, investigatívnych novinárov, a skúsených ľudí, ktorí majú za sebou zážitky s mimozemskými inteligenciami. Každý člen (výboru) FREE, ktorý s organizáciou spolupracuje, sa vyššie uvedenými témami odborne a intenzívne zapodieva už viac ako niekoľko desaťročí. Každý z nich prispel značným spôsobom k prebiehajúcej celosvetovej diskusii na témy UFO, účastníkov kontaktov a zážitkov s mimozemskými civilizáciami, ( teda tých, čo zažívajú kontakty s ET), a súvisiacimi témami, ktoré sa týkajú paranormálnych javov.   

V súvislosti s prieskumom FREE si je potrebné uvedomiť, že aj napriek tomu, že prieskum používa už zaužívaný termín „ET kontakty“,  tento termín v sebe zahŕňa predovšetkým vzájomne súvisiace témy akými sú mimozemské stretnutia, zážitky a kontakty nielen s ET, ako ich poznáme z dosiaľ dostupnej literatúry, ale predovšetkým s mimozemskými inteligenciami a  inteligentnými bytosťami z paralelných svetov alebo iných dimenzií, ako aj ďalšie súvisiace prejavy, ktoré negujú existujúce fyzikálne zákony. Skrátka sú tu zahrnuté  akékoľvek typy kontaktu s mimozemskými inteligentnými bytosťami, ktoré nejakým spôsobom súvisia s akýmkoľvek aj telepatickým kontaktom s inteligenciami nachádzajúcimi sa mimo dimenzie našej planéty. Takéto skúsenosti pritom zahŕňajú buď pozitívne a dobrovoľné stretnutia-zážitky s bytosťami z iných svetov, rovnako ako aj negatívne, alebo nechcené zážitky, typu únosov.   

Za účelom získania viac informácii kontaktujte prosím: Júlia Sellers Spolupracovníčka nadácie FREE Administrátor prieskumu FREE pre SR a ČR www.juliasellers.sk

Fan Facebook Page: Julia Sellers autor 

Organizácie, spolky, skupiny, záhadologické a ufologické zoskupenia, ktoré sa zaujímajú o tému kontaktov s mimozemskými inteligenciami nás za účelom získania viac informácii ohľadne prieskumu môžu kontaktovať cez kontaktný formulár na www.juliasellers.sk v kolónke kontakt.

Zpět