Mgr.Bc.Julia Sellers, BA HONRS

Mgr.Bc.Julia Sellers, BA HONRS

-Narodila sa v Bánovciach nad Bebravou, na západnom Slovensku. -Za socializmu bola vyslaná študovať do bývalého ZSSR. -Navštevovala 8 vysokých škôl, z toho 3 riadne ukončila. Okrem právnickej fakulty na UK Bratislava, navštevovala fakultu žurnalistiky na American University vo Washingtone D.C., ale aj Fakultu ruských teritoriálnych štúdií na George Mason University (USA), fakultu politológie, medzinárodných vzťahov a fakultu fytopatológie a entomológie v bývalom ZSSR. -Absolvovala kurzy prekladateľstva/tlmočníctva na prestížnej Georgetown University vo Washingtone, D.C. -Získala pedagogické minimum v odbore ruština-nemčina v bývalom ZSSR. -Žila v bývalom ZSSR a vo Frankfurte nad Mohanom. Potom sa trvalo usadila vo Washingtone, D.C. V súčasnosti sa zdržiava na Slovensku. -Hovorí plynule 4 jazykmi. Má americké a slovenské občianstvo. -V minulosti pracovala ako prekladateľka-tlmočníčka, lektorka anglického a ruského jazyka, učiteľka angličtiny ( na prvej súkromnej škole v rámci SR zameranej na výuku detí s behaviorálnymi problémami), výkonná manažérka, šéfka medzinárodnej sekcie volebného tímu v prezidentských voľbách SR, poradkyňa pre zahraničné vzťahy ex-premiéra SR, analytička oddelenia medzinárodných vzťahov, zástupkyňa Centrálneho volebného tímu, dopisovateľka, zahraničná korešpondentka akreditovaná na MZV USA a v Zahraničnom tlačovom centre USA vo Washingtone, D.C. Pracovala tiež v Nadácii za ústavnú vládu vo Washingtone, D.C. a v Asociácii Stewarta Motta vo Washingtone, D.C. -Absolvovala stáž v kancelárii amerického kongresmana Dennisa Kucinicha, v IREXE -medzinárodnej organizácii vo Washingtone, D.C., na MZV USA vo Washingtone, D.C., v Inštitúte Woodrowova pre pokročilé medzinárodné štúdia vo Washingtone D.C., ako aj v Rusko-americkej obchodnej komore vo Washingtone, D.C. -V minulosti bola členkou rôznych organizácií a inštitúcií ako Priatelia Slovenska, Washington, D.C., Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Zahraničné tlačové centrum USA, Washington, D.C., Výbor na ochranu novinárov, Washington, D.C., Asociácia Slovakia plus, Washington, D.C. -Angažovala sa tiež v slovensko - americkej komunite v USA, v rámci ktorej získala špeciálne ocenenie za prínos rozvoja slovensko-amerických vzťahov udelené americkým senátorom Rickom Sanctorumom, uznanie za rozvoj slovensko-amerických vzťahov udelené Svetovým kongresom Slovákov v zahraničí v USA, ako aj cenu za rozvoj slovensko-americkej krajanskej komunity udelenú Nadáciou Štefana Baniča v USA. -V roku 1995 zažila prvý mimotelový zážitok. Odvtedy tejto problematike venuje všetok svoj voľný čas. Pasívne sa zaoberá kvantovou fyzikou, voľnou (free energy) a skalárnou energiou, anomálnou kogníciou, aplikovanou prekogníciou, remote viewing (diaľkovým nazeraním), mimotelovými zážitkami, zážitkami blízko smrti, rezonančnou kavitáciou, studenou fúziou, ESP, bioenergetikou, kymatikou (cymatics) a zlúčením vedy a náboženstva. -Aktívne tiež píše básne a úvahy. Väčšina z nich je duchovne zameraná. Odkazy na básne a úvahy: ODKAZ 1 ODKAZ 2. V budúcnosti plánuje vydať zbierku básní, ako aj knihu pojednávajúcu o rokoch strávených po boku nemenovaného politika, v kongrese USA a vo Washingtone, D.C. Je členkou nasledujúcich organizácií v USA: Americké centrum pre integráciu žážitkov duchovnej transformácie Akadémia pre štúdium duchovna a vedomia Projekt aplikovanej jasnozrivosti Spoločnosť pre vedecké skúmanie Asociácia pre zhromažďovanie dôkazov o posmrtnom živote Asociácia transkomunikácie Spoločne s viac ako 200 vedcami, filozofmi a lektormi z celého sveta je signatárkou dokumentu "Manifest vedy založenej na post-materializme", ktorý bol vydaný na medzinárodnom samite o postmaterialistickej vede, duchovných vedách a spoločnosti vo februári 2014 v Arizone (U.S.A.) Participovala v nasledovných výskumoch mimotelových a duchovno transformačných zážitkov: Výskum fenomenologických charakteristík mimotelových zážitkov. Univerzita NottinghamTrent, Veľká Británia Výskum následkov transformačných a transcendentálnych zážitkov (paranormálne, duchovné a mystické zážitky) a skúmanie vplyvov nezvyčajných transcendentálnych zážitkov s použitím Jungovej typológie. Kalifornský inštitút integrálnych štúdií, Austrália Katedra integrálnej a transpersonálnej psychógie Je aktívna v internetových komunitách v USA, ktoré sa zaoberajú mimotelovými zážitkami (OBEs), zážitkami blízko smrti (NDEs) a duchovno transformačnými zážitkami (STEs).