Vanessa Ellen Niicolass - ředitel

Vanessa Ellen Niicolass - ředitel

    Narodila jsem se s odlišným vnímáním světa. Mé smysly jsou vyvinutější a mé vnímání je mnohem intenzivnější než u většiny lidí bývá... 

    Založila jsem tento projekt, neboť nemohu být lhostejná k nespravedlivému dění tohoto světa. Je třeba vzít si zpět svou svobodu, vybudovat si nová práva na základě bezpodmínečné lásky. Láska vytváří vysokofrekvenční energetická pole. Když ze sebe budeme vydávat jen vibrace čisté lásky, vytvoříme si auru, přes kterou se žádná negativní frekvence nedostane. 

    Smyslem našeho žití je být neomezení, radostní a navzájem harmonicky sladění. Nyní ještě není pro všechny jednoduché fungovat na této frekvenci čisté Lásky - pokud cítí beznaděj, frustrace, strach,... Může to být těžké... Je to výzva, neboť převládající energie kolektivního vědomí ještě nepodporuje harmonii, je disharmonická a tyto frekvence stahují vibrace naše i Země. 

    V této „moderní“ době se od nás nevyžaduje, aby jsme žili ve svých „jeskyních“ a meditovali dvacet, čtyřicet let či celý život. Žádá se od nás, aby jsme názorně ukazovali stav propojenosti v každodenním okamžiku našeho života, mezi všemi lidmi; a také aby jsme se rozhodli prožívat radost, protože jsme pochopili, že vše, na co se soustředíme se stává naší realitou, což je vesmírný zákon.   

    Svobodná vůle nám dává příležitost vědomě vyladit svůj „hudební nástroj“, aby námi procházela ta nejharmoničtější hudba Božství, zněla v nás a okolo nás, zatímco vychází z hloubi našeho srdce. Je to velké probuzení, rozsáhlá evoluce a nová píseň, která vyžaduje na naší Planetě jednotu, rovnováhu a harmonii. Je to píseň, kterou společně zpívají srdce všech bytostí... 

    Pokud chceme vidět změnu, musíme se všichni sjednotit ve jménu Lásky a navzájem se podporovat. Záleží na každém jednom z nás. A proto apeluji na Vás všechny: 

Nebojte se udělat něco významného, přidejte se k nám a pomozte nám společně změnit sebe, změnit svět... 

Dobro plodí dobro. 

Zveme všechny diplomaty lásky a velvyslance míru: 

Pojďme se zaměřit na to, vytvořit trvalý mír a zaujmout naše místo mezi civilizovanými světy... 

 

Děkuji všem. S Láskou Vanessa :-) 

 

 

 

• „Udělat velkou životní změnu může být docela těžké, ale víte co může být ještě těžší? Litovat toho, že jsme něco mohli a neudělali."

• „Na to, aby zlo zvítězilo, stačí málo: aby dobří lidé nedělali nic."

• Ani všechny oceány světa nepotopí loď, pokud se voda nedostane dovnitř. Stejně tak nám neublíží žádná energie, pokud ji to sami nedovolíme."

• „Ježíš učil: pokud milujete, udělali jste všechno; pokud nežijete v Lásce, všechno jste propásli."

 

PRAXE

2018 - 2019 partner ISEN – International Spiritual Emergency Network Spolupráce zaměřena na řešení duchovní krize jednotlivce. Transpersonální psychologie – poradenství při řešení otázek souvisejících s duchovním vývojem a růstem. 

2018 - 2019 partner GWLPT – Global white lions Protection Trust Jihoafrická registrovaná nezisková organizace působí v epicentru Kruger Lanyons Biosphere zodpovědná za ochranu lvů, zejména bílých a rozvoj souvisejících kulturních hodnot, které se považují za posvátné. Timbavatich – program reintrodukce bílých lvů. 

2018 - 2019 partner P.A.L. – Protecting African Lions Nezisková org. Posláním získat status ochrany afrického lva ochrany Matky Přírody vyjádření naší čistoty ducha a jednotnosti se všemi živými bytostmi. 

2016 - 2019 zakladatel-ředitel Aurisong, z.s. – mezinárodní nevládní organizace Zabývající se zavedením nového paradigma o šíření povědomí o skutečných řešení našich i ekologických problémů Země, odhalováním korupce a potlačením myšlenek zabraňujících zavedení volné energie a vědomí integrity pokroku. Podporující přirozenou svobodu a lidská práva. Account manager- neziskový sektor, media, reklama- propagace, kulturní společenské akce, vzdělávání, workshopy, semináře, koncerty živé hudby frekvence A = 432Hz 

2016-2019 HR bussiness partner Allatra – mezinárodní společenské hnutí Reklama, propagace, spolupráce projekt hudba A=432Hz Podpora celosvětové mírové iniciativy Globální partnerské dohody Allatra. 

2016-2017 advokátní a notářský koncipient ICCJV - International Common Law Court of Justice Vienna Založena ve Vídni podle přirozeného práva. Vídeňský status ICCJV - zvláštní mise pověřena OSN zabývající se přirozeným lidským právem. Příprava a ověřování dokumentů Zastupování klienta v občansko-právních sporech Smírčí mediátor... 

2001-2015 vychovatel aupair Izrael Zkušenosti s dětmi 1-8 let 

1996-2001 hosteska, tanečnice, fotomodelka Agentůra Angels Models Reklamní a prezentační akce ČR i zahraničí 

KURZY

2019 Vliv kvantových přechodů na rozvoj člověka Mezinárodní program ozdravení člověka Akademik Jurij Marcinišin

2018 21 denní Pránický proces Henri Monford

2018 Zákony kvantové fyziky, hmoty, antihmoty Bc Mgr Julia Sellers BA Honrs Vibračně oscilační procesy a jejich vzájemné propojení, skalární energie, volná energie, torzní pole, studená fúze, rezonanční kavitace, expanzně kontrakční pohyby jako základní atributy fungování hmoty, zvuk a světlo jako vibrace a oscilace všefrekvence nezištné lásky, astrální kognície, aplikovaná prekognície, bilokácie, transcendentální zážitky... 

2017 Unified System of Knowledge Dr. Grigorij Grabovoj - bioinformační technologie,diagnostika,zpracování informací, proces obnovy... 

2016 Tree of life - World of action Natalia Zolotareva

2015 Bio informační technologie Dr. Arkadij Petrov

2015 Recconection Dr. Erick Pearl 

2000 - 2001 Kosmopsychoenergosugestologie Prof. Dr. Albert Ignatěnko DrSc Psychoenergosugestivní metody, program pro ochranu VIP, bezkontaktní kung-fu. Psychologické hry, manipulace ve společnosti a každodenním životě, energetická ochrana... Prevence a restrukturalizace, eliminace rizikového chování u nebezpečných osob. Jednání s nepřizpůsobivými nebezpečnými osobami... Minimalizace následků..pomoc jednotlivcům, skupinám, komunitám Možnosti ochrany před trestnou činnosti, prevence kriminality...

 

OSOBNOSTNÍ RYSY, OBLÍBENÉ ČINNOSTI: Jsem nespoutaný živel se spousty koníčky. Zajímavým snoubením rodových linií. Optimistická, radostná, společenská, velice senzitivní, spirituálně naladěná, mám výbornou intuici a schopnost vcítění se do dané situace, konkrétní osoby... Mám vrozený smysl pro spravedlnost a bojového ducha. Miluji život sám ctím a souzním s přírodou zvířaty lidmi dětmi...utrpení a nespravedlivé dění tohoto světa se mě nesmírně dotýká, nenechává mě chladnou a věřím, že každý jeden z nás může přispět k pozitivnímu posunu směrem k vyššímu stupni vědomí pro celé lidstvo. Sama se maximálně snažím v každodenním životě pomáhat a chránit. Držím se rčení Matky Terezy „ zameťte si před vlastním prahem a na světě bude čisto“ a také největšího učitele lásky Ježíše Nazaretského „ pokud milujete udělali jste všechno, pokud nežijete v Lásce všechno jste propásli“ Pro můj život je rozhodující Láska, Svoboda, Přirozené Právo. Ráda navštěvuji cizí Země a poznávám krásy přírody a tamní mentalitu lidí. Mám ráda horskou turistiku, skalolezení, tanec, hudbu, miluji přírodu, zvířata, malé děti... Medituji, cvičím jógu... Ráda studuji vše nové a inovativní, neboť věřím, že vědění je moc a „Pravda nás osvobodí“ Zajímá mě: metafyzika, astrofyzika, kvantová fyzika, volná energie, alchymie, astrologie, alternativní medicína, bioarchitektura a další......tyto nové poznatky praktikuji v každodenním žití ve vší přirozenosti vše v souladu s přírodou.