Máte za sebou duchovné skúsenosti, ktoré vo Vašom živote zanechali radikálny vplyv? Potrebujete ich hlbšie pochopiť a zároveň sa cítite izolovane alebo nepochopení? Sme radi, že ste nás našli. Prechádzanie duchovnou krízou je v živote každého jednotlivca vlastne bežné, aj keď na prvý pohľad sa tento proces môže zdať veľmi znepokojujúci. Duchovná kríza v rámci ktorej cítite, že sa Vám pod nohami rúca celý svet, môže byť v konečnom dôsledku súčasťou cesty k veľmi pozitívnej duchovnej transformácii. 

Upozornenie “SEN Slovensko a Česko” neposkytuje ambulantnú psychiatrickú starostlivosť ani odbornú starostlivosť pre jednotlivcov trpiacich duševnou chorobou.

 

https://www.spiritualemergencenetwork.org/slovakia/

12 krokový program Anonymných jednotlivcov s duchovnými zážitkami (SEA).

 by  Leave a Comment

Prosím zdieľajte s tými, o ktorých Vám intuícia napovie, že to potrebujú.

Milí priatelia,

Slovenská a česká sekcia SEA (Spiritual Emergence Anonymous/ Anonymní jednotlivci s duchovnými zážitkami) pozýva tých, ktorí majú záujem stať sa v budúcnosti súčasťou internetovej SEA skupiny Anonymných jednotlivcov s duchovnými zážitkami, aby si preštudovali základné materiály SEA, ktoré boli preložené do slovenčiny a nachádzajú sa na hlavnej SEA stránke v kolónke slovenčina. (viď link nižšie)

V súčasnosti prebieha príprava na prvé internetové stretnutie SEA skupiny, v rámci ktorého budú mať účastníci možnosť podeliť sa o svoje zážitky a problémy v rámci duchovného rastu (spiritual emergence/spiritual emergency). Stretnutia budú prebiehať slovenskom, respektíve českom jazyku.

SEA je 12 krokový program/liečebný postup pre tých, ktorí zažili, zažívajú duchovné prebudenie, rast, rozvoj, zážitky, ale aj krízu, do takej miery, že o tom potrebujú s niekým hovoriť. Spontánne rozprávanie o svojich zážitkoch, pocitoch, emocionálnych stavoch, ako aj problémoch duchovného rázu je forma terapie. Tak neváhajte sa staňte sa aj Vy súčasťou našej skupiny.

Niečo z histórie:

Dvanásťstupňový/dvanásťkrokový program je súbor zásad, ktorých úlohou je po,áhať pri prekonávaní rôznych adikcií, ako alkohol, drogy alebo problémov so správaním. Pôvodne bol 12 krokový program navrhnutý ako AA , teda Anonymní Alkoholici, a bola to metóda na zotavenie sa z alkoholizmu a to ešte v roku 1939.

Od tej doby boli dvanásťstupňové/ dvanásťkrokové metódy prispôsobené na riešenie širokého spektra problémov napríklad s alkoholom, zneužívaním návykových látok, závislostí, ale aj behaviorálnych problémov a problémov týkajúcich sa duševného a celkového psychického zdravia a rozvoja. Dvanásťkrokové programy v súčasnosti využíva na zotavenie, respektíve ako formu terapie viac ako 200 svojpomocných organizácií s miliónmi členov po celom svete. (zdroj Wikipedia)

Odkaz na informačné dokumenty SEA v slovenčine:

https://spiritualemergenceanonymous.org/slovak-literature/

V prípade záujmu zúčastniť sa prvého internetového-online stretnutia SEA skupiny, respektíve v prípade akýchkoľvek otázok píšte na: julia.sellers@gmail.com

Ďakujem za pozornosť.

Viac informácii o materskej organizácii SEA:

Spiritual Emergence Anonymous (SEA) je spoločenstvo ľudí, ktorí zdieľajú skúsenosti, silu a nádej na riešenie svojich spoločných problémov týkajúcich sa duchovného rozvoja. Cieľom SEA je podporovať duchovný vzostup-prebudenie jednotlivcov, ktorých duchovná premena je taká silná, že potrebujú pomoc, podporu a intervenciu zvonku a to zo strany ľudí, ktorí zažili podobné skúsenosti.

SEA má vo svojom programe dvanásť krokov-bodov, podobne ako AA/anonymní alkoholici, alebo EA/skupina anonymných jednotlivcov, ktorí zdieľajú nevysvetliteľné alebo nezvládnuteľné emócie. Tento program poskytuje bezpečné prostredie na podporu autentického zdieľania a podpory medzi ľuďmi, ktorí potrebujú integrovať svoje duchovné zážitky, cestu, prebudenie, duchovnú krízu, alebo mystické zážitky, ktoré si nevedia vysvetliť.

SEA pomáha ľuďom, ktorí zažívajú ohromujúce duchovné otvorenie sa, ktoré častokrát môže byť veľmi dezorientujúce (ako v zážitkoch blízko smrti- NDEs, mimotelových zážitkoch- OBEs, vrátane mystických zážitkov, atď.). Duchovné otvorenie je niekedy príčinou duchovnej krízy (psychospirituálna kríza), ktorá môže spôsobiť nerovnováhu alebo spôsobiť rušivé psychotické účinky. Existujú prípady, keď osoba so zdravotným stavom psychózy súčasne prechádza duchovným vzostupom.

SEA však nie je náhradou za lekárske ošetrenie týchto jedincov. Jedinou požiadavkou na členstvo v SEA je túžba integrovať duchovnú skúsenosť.

SEA poriada anonymné online stretnutia (zatiaľ v angličtine), v rámci ktorých sa tí, čo prechádzajú duchovnými zážitkami vrátane duchovnej krízy môžu podeliť o svoje skúsenosti.

link na SEA: https://spiritualemergenceanonymous.org/