O nás

Jsme otevřená, celosvětová organizace.
Naše práce je zaměřená na zavedení nového paradigma o šíření povědomí, o skutečných řešení našich i ekologických problémů Země a odhalování korupce a potlačení myšlenek zabraňujících zavedení volné energie a vědomí integrity pokroku.

 

Podporujeme celosvětovou mírovou iniciativu Globální partnerské dohody Allatra

Hlavní ideou je přesvědčení, že pouze společným úsilím a spoluprácí lidí na základě všelidských duchovních hodnot je možné vytvořit a zrealizovat kvalitní nový model společnosti, ve které jsou prioritou duchovní a morální hodnoty. Společnosti, ve které v jakékoli pracovní sféře, včetně podnikání je primární – upevňování a ochrana duchovních hodnot a sekundární – zisková složka. Podporujeme realizaci přirozených svobod a lidských práv, spolupráci lidí na celém světě, bez ohledu na původ, sociální, etnickou, polickou nebo náboženskou příslušnost...

zpět na hlavní stránku

Hodnoty, které ctíme:

1) Přirozené právo
Všechny naše aktivity dodržují přírodní a etické zákony
• nenarušovat někoho druhého, osobní majetek nebo svobodnou vůli
• nekrást
2) Morální odpovědnost
Jsme odpovědni za to, že držíme svou činnost v souladu s následujícími normami: „Je to etické, morální, zákonné, udržitelná správná věc?“
3) Vztah – vedení
Aktivně a vědomě řídíme a udržujeme naše vztahy s ostatními s respektem a posilováním řádné konzistentní komunikace, všude tam, kde je to možné.
4) Neutralita
Chováme se s respektem vůči všem lidem, všech kultur, všech náboženství a systémů víry, které neporušují něčí svobodu, majetek nebo svobodnou vůli. Udržujeme neutrální pozici v našich pracovních vztazích s různými skupinami, které sdílejí společný cíl při zachování našich společných hodnot.
5) Integrita
Snažíme se zachovat integritu v našich projektech, našeho obsahu, naše vztahy a naši veřejnou pověst. Zaměřujeme pozornost na vytvoření kvalitního obsahu, který pomáhá sloužit lidstvu.
6) Obránci pravdy
Budeme jednat a obhajovat pravdu a základní lidská práva, kdykoli je to nezbytné.
7) Investiční priority
Snažíme se o příležitosti, které přinesou nejvyšší dobro pro celé lidstvo a Zemi. Jsme proti zisku získaného prostřednictvím využívání druhých. Hledat příležitosti, které přinášejí nejvyšší dobro pro všechny. Morálně a eticky poskytovat návratnost investic Vašeho bohatství, času a talentu.
8) Finanční transparentnost
9) Podpora projektů
Darujeme část našich zisků na pomoc lidem v nouzi
10) Služba druhým
Snažíme se nejprve zaměřit veškeré naše úsilí na poskytnutí hodnoty, která slouží ostatním. My chceme pomáhat lidstvu i Zemi.
11) Svoboda volby
Ctíme svobodu myšlení a svobodu volby a naším cílem je poskytnout co nejvíce možností  všem členům prostřednictvím všech našich aktivit.
12) Inovace
Těšíme se objevovat Vaše nové nápady, projekty a začlenit je do našich aktivit.
13) Spolupráce, nikoli konkurence
Snažíme se spolupracovat a podporovat ostatní, nechceme zapojit taktiku hospodářské soutěže, která se zaměřuje na „vítězství na úkor jiných“.

 

zpět na hlavní stránku